Privacy verklaring Liquido Fashion

Privacyverklaring online shop

Wij danken u voor uw bezoek aan onze webshop en voor uw interesse in onze producten. Liquido Benelux wilt dat u makkelijk de website kunt navigeren en dat u zich geen zorgen moet maken over de vertrouwelijkheid van uw gegevens. De bescherming van uw gegevens is belangrijk voor Liquido Benelux. Daarom vinden we transparantie bij de verwerking van de gegevens van onze klanten enorm belangrijk. Wij willen u graag informeren over welke persoonsgegevens we opvragen, voor welke doeleinden we uw persoonsgegevens verwerken en welke rechten u hebt.

Volgens art. 4 punt 1 van de AVG wordt onder persoonsgegevens verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

Een kort overzicht
Wij nemen de gegevensbescherming bijzonder ernstig en dat geldt natuurlijk ook voor uw persoonsgegevens die we opvragen, gebruiken en verwerken bij het gebruik van onze Liquido Benelux online shop.

Geldig vanaf 25 mei 2018.

 • Belangrijke contactgegevens voor ons als verantwoordelijke instantie: (zie hieronder A I)
 • Categorieën van gegevens:

Wij verwerken in het bijzonder de volgende categorieën van persoonsgegevens over u:

– transactiegegevens bij aankopen via de Liquido Benelux online shop,
– communicatiegegevens die bij het gebruik van webformulieren worden opgevraagd,
– technische gegevens van uw toestel die bij het oproepen van onze website worden opgevraagd,
– pseudonieme gegevens in het kader van webanalyse-tools

Deze gegevens stelt u deels meteen ter beschikking (bv. bij uw aankoop) en deels registreren we deze gegevens automatisch (bv. bij het bezoeken van onze webshop).

 • Verwerkingsdoeleinden

We verwerken uw gegevens voornamelijk om de diensten uit te voeren die samenhangen met uw aankoop via onze Liquido Benelux online shop, alsook voor analysedoeleinden, met als doel om onze diensten voortdurend aan te passen en een optimale shopervaring voor u mogelijk te maken.

 • Wettelijke basis

De verwerking van uw gegevens is vooral noodzakelijk voor de uitvoering van de koopovereenkomst die u via de Liquido Benelux online shop met ons hebt gesloten en voor de opvolging van onze gerechtvaardigde belangen.

Telkens als de wet een toestemming vereist, verzoeken wij u om ons deze toestemming te geven.

 • Categorieën van ontvangers van uw gegevens

Naast de verantwoordelijke partij hebben eventueel externe dienstverleners, die ons bij de uitvoering van onze diensten ondersteunen, toegang tot bepaalde vormen van uw persoonsgegevens.

Uw gegevens worden momenteel niet gedeeld met derden buiten de EU.

 • Bewaartermijn van uw gegevens

We verwerken en bewaren uw gegevens in principe voor de duur van onze contractuele relatie, alsook voor het bereiken van de doeleinden die samenhangen met de betreffende verwerking. Indien de wet het voorschrijft, worden bepaalde persoonsgegevens ook voor een langere termijn bewaard.

 • Uw rechten m.b.t. gegevensbescherming, in het bijzonder uw recht op herroeping (zie C hieronder)

Onder bepaalde voorwaarden kunt u ook uw rechten m.b.t. de bescherming van uw gegevens laten gelden. Wij willen u in het bijzonder wijzen op uw recht op herroeping:

Indien er bepaalde redenen zijn die betrekking hebben op uw specifieke situatie, hebt u het recht om de verwerking van uw gegevens te herroepen, als wij de rechtmatigheid van de gegevensverwerking met een belangenafweging motiveren of als de gegevensverwerking te maken heeft met profilering of direct marketing. In principe zullen we uw gegevens in dat geval niet meer verwerken.


Algemene informatie

De verantwoordelijke voor de Liquido Benelux online shop in de zin van de algemene verordening gegevensbescherming en andere nationale gegevensbeschermingswetten van de lidstaten alsook andere gegevensbeschermingsbepalingen is:

Liquido Benelux
Tsjerkebuorren 8
8625HC Oppenhuizen
E-Mail: info@liquidobenelux.com

Gegevensverwerkingsprocessen

Gegevensverwerking bij het gebruik van onze online shop

Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Aankoop in de online shop
Als u iets koopt in de Liquido Benelux online shop, kunnen uw volgende persoonsgegevens worden opgevraagd, verwerkt en gebruikt om uw bestelling te kunnen afhandelen:

 • Naam
 • Bedrijfsnaam (optioneel)
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • BTW-nummer (optioneel)

Uw gegevens worden bij overdracht aan ons door de meest recente, technische veiligheidsstandaard, een zogenaamde SSL encryptie (SSL = Secure Socket Layer) versleuteld. Dit is zichtbaar aan het slotje in de url-balk.

Betaalmethoden
Voor de betaling in onze online shop vragen we bepaalde persoonsgegevens bij u op om de betaling af te handelen.

Wij bieden we diverse betaalmethoden aan om het shoppen in onze online shop zo gebruiksvriendelijk mogelijk te laten verlopen. Daartoe behoren onder andere de volgende diensten:

Paypal
Wij hebben in onze online shop componenten van PayPal geïntegreerd. PayPal is een dienstverlener voor online betalingen en is onafhankelijk van Liquido Benelux. Betalingen worden verwerkt via zogenaamde PayPal accounts, die virtuele accounts van particuliere of zakelijke gebruikers voorstellen. Bovendien bestaat bij PayPal ook de mogelijkheid om virtuele betalingen via creditcard af te handelen, wanneer een gebruiker geen PayPal-account onderhoudt. Een PayPal-account wordt via een e-mailadres beheerd, waardoor er niet met een klassiek accountnummer wordt gewerkt. PayPal maakt het mogelijk om online betalingen aan derden te doen of ook betalingen te ontvangen. PayPal biedt verder ook trustee-functies en diensten om de koper te beschermen aan.

De Europese exploitant van PayPal is PayPal (Europe) S.à.r.l. & Cie. S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxemburg, Luxemburg.

Als u bij de bestelling in onze online shop als betaalmethode ‘PayPal’ kiest, worden gegevens van de betreffende persoon automatisch aan PayPal doorgegeven. Met de selectie van deze betaalmethode geeft u uw toestemming om uw persoonsgegevens, die voor de verwerking van de betaling vereist zijn, aan PayPal door te geven.

Bij de aan PayPal overgedragen gegevens gaat het doorgaans om uw voornaam, familienaam, adres, e-mailadres, IP-adres, telefoonnummer, mobiel nummer of andere gegevens die voor de de verwerking van de betaling noodzakelijk zijn. Voor de verwerking van de verkoopovereenkomst zijn ook de persoonsgegevens vereist, die gelinkt zijn aan de betreffende bestelling.

De overdracht van de gegevens heeft de verwerking van de betaling en fraudepreventie tot doel. Wij geven persoonsgegevens alleen door aan PayPal, als er een gerechtvaardigd belang voor de overdracht bestaat. De persoonsgegevens die tussen PayPal en ons worden uitgewisseld, worden door PayPal onder bepaalde omstandigheden met kredietbeoordelaars gedeeld. Deze doorgifte heeft de credit check en identiteitscontrole tot doel.

PayPal geeft de persoonsgegevens eventueel aan gerelateerde bedrijven en dienstverleners of onderaannemers door, indien dit voor de uitvoering van de contractuele plichten noodzakelijk is of als de gegevens in opdracht moeten worden verwerkt.

U hebt de mogelijkheid om uw toestemming voor het gebruik van uw persoonsgegevens door PayPal op elk moment in te trekken. Een herroeping heeft geen invloed op de persoonsgegevens die voor de (contractuele) afhandeling van de betaling noodzakelijkerwijs moeten worden verwerkt, gebruikt of gedeeld.

Het geldende privacybeleid van PayPal kunt u terugvinden bij PayPal.

Betaling via iDeal/Bancontact/Overboeking
Hiernaast bieden we u ook de optie aan om uw betalingen via iDeal (NL), Bancontact (BE) of overboeking te verrichten. In dit geval delen we uw gegevens met Sisow, die als dienstverlener de vereffening van uw betaalgegevens met de betreffende kredietinstellingen (banken) uitvoert. De betaling vindt plaats via een betaalformulier van Sisow. Sisow is een producent van software voor online betalingen in webshops en voor veilig betalingsverkeer. Het geldende privacybeleid van Sisow kunt u terugvinden bij Sisow.

Betaling via creditcard
Verder bieden we u ook de optie aan om uw betalingen via creditcard te verrichten. In dit geval delen we uw gegevens ook met Worldline, die als dienstverlener de vereffening van uw betaalgegevens met de betreffende kredietinstellingen (Visa, Mastercard, enz.) uitvoert. De betaling vindt plaats via een betaalformulier van Sisow. Worldline is een producent van software voor banken en toonaangevende dienstverleners voor veilig betalingsverkeer. Als partner van het kredietwezen haalt Worldline regelmatig een veiligheidscertificaat. Het geldende privacybeleid van Worldline kunt u terugvinden bij Worldline.

Wettelijke basis voor de gegevensverwerking

a)De wettelijke basis voor de verwerking van uw gegevens in het kader van aankopen en het aankoopproces in onze online shop is art. 6 lid 1 punt b AVG.
b)De wettelijke basis voor de doorgifte van uw gegevens aan externe dienstverleners van betalingen is te vinden in art. 6 lid 1 punten a en b AVG.

Doel van de gegevensverwerking

a)Uw persoonsgegevens die we in het kader van uw gebruik van onze online shop ontvangen, gebruiken we voor de verwerking en afhandeling van de koopovereenkomsten die in de online shop zijn gesloten alsook voor de dienstverlening en advisering aan onze klanten. Bovendien gebruiken we uw persoonsgegevens ook om de rechten te laten gelden die voortvloeien uit de met u afgesloten of tot stand gekomen koopovereenkomsten.
b)De verwerking van uw gegevens in het kader van het betalingsproces wordt gedaan om de door u gekozen betalingswijze uit te voeren.

Bewaartermijn

Wij verwerken en bewaren uw gegevens doorgaans voor de duur van onze overeenkomst. Dit omvat ook de totstandkoming van een overeenkomst (precontractuele relatie).

Daarnaast zijn we onderworpen aan verschillende verplichtingen inzake bewaring en documentatie die onder andere voortvloeien uit het handelswetboek (HWB) en de belastingwet. De daarin vermelde termijnen voor bewaring en documentatie bedragen tot tien jaar na het einde van de contractuele of precontractuele relatie.

Verder kunnen speciale, wettelijke voorschriften een langer bewaartermijn vereisen, bv. het bewaren van bewijsmiddelen in het kader van de wettelijke verjaringsregels.

Als de gegevens voor de vervulling van de contractuele of wettelijke plichten en rechten niet meer vereist zijn, worden deze regelmatig verwijderd, tenzij hun – tijdelijke – verdere verwerking vereist is voor de vervulling van de hierboven vermelde doeleinden wegens een overwegend, gerechtvaardigd belang van de werkgever.

Contactformulier

Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking
Op onze website stellen we o.a. een contactformulier ter beschikking. Verder hebt u ook de mogelijkheid om contact met ons op te nemen via diverse social mediakanalen (Facebook, Instagram). Dit geeft u de mogelijkheid om rechtstreeks contact met ons op te nemen. Als u via het beschikbare contactformulier op onze website of via social mediakanalen contact met ons opneemt en info over uw bestellingen of uw klantstatus wil opvragen, is het voor een goede verwerking van uw aanvraag eventueel noodzakelijk dat u ons bepaalde persoonsgegevens, zoals naam, adres, e-mailadres, bestel- of factuurnummer doorgeeft. Deze gegevens worden uitsluitend voor de verificatie en verwerking van uw aanvraag gebruikt. Voor het geval dat u via een social mediakanaal met ons contact opneemt, willen we u erop wijzen dat deze kanalen geen eigendom zijn van Liquido Benelux en dat Liquido Benelux hierop ook geen invloed heeft. De bescherming en de vertrouwelijkheid van de gegevens die via de betreffende social mediakanalen aan ons ter beschikking worden gesteld, kunnen daarom niet worden gegarandeerd. Voor vragen over de gegevensbescherming dient u zich te richten tot de beheerder en eigenaar van het betreffende social mediakanaal.

In deze context worden geen gegevens met derden gedeeld. De gegevens worden uitsluitend voor de verwerking van de conversatie gebruikt.

Wettelijke basis voor de gegevensverwerking
De wettelijke basis voor de verwerking van de gegevens, die u naar aanleiding van uw aanvraag ter beschikking stelt, is art. 6 lid 1 punt f AVG. Als het contact gericht is op het sluiten van een overeenkomst, dan is de bijkomende wettelijke basis voor de verwerking te vinden in art. 6 lid 1 punt b AVG.

Doel van de gegevensverwerking
De verwerking van de persoonsgegevens via het betreffende contactkanaal dient voor ons alleen om uw aanvraag af te handelen en uw verzoek te verwerken. Hierin ligt ook het noodzakelijk gerechtvaardigd belang voor de verwerking van de gegevens.
De overige persoonsgegevens die tijdens de conversatie worden verwerkt, dienen om misbruik van het contactformulier te vermijden en de veiligheid van onze IT-systemen te garanderen.

Bewaartermijn
De gegevens worden verwijderd zodra ze voor het behalen van het doel van hun registratie niet meer nodig zijn. Voor de persoonsgegevens uit de invoervelden van het contactformulier en de gegevens die per e-mail werden verstuurd, is dit het geval als de betreffende conversatie met de gebruiker is afgewerkt. De conversatie is afgewerkt als uit de omstandigheden blijkt dat het betreffende onderwerp als afgesloten wordt beschouwd. Onder bepaalde omstandigheden moeten we bepaalde persoonsgegevens uit de gevoerde communicatie toch voor een langer termijn bewaren (bv. als bewijsmateriaal, indien in de conversatie afspraken over verrichte aankopen werden gemaakt, beslissingen over coulance door Esprit, afspraken over betalingen en garantieclaims, enz.).

WordPress

Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Onze online shop is gebouwd met de software van WordPress en WooCommerce. Hierin worden alle bestellingen en accounts die aangemaakt zijn opgeslagen en verwerkt. Via deze software kunnen we berichten van social mediagebruikers, bv. van Instagram en Twitter in onze online shop integreren, nadat de betreffende opsteller van het bericht zijn toestemming hiervoor heeft gegeven.

Wettelijke basis voor de gegevensverwerking
Als wettelijke basis dient de door u verleende toestemming voor het gebruik van uw bericht op sociale media, art. 6 lid 1. punt a AVG.

Doel van de gegevensverwerking
Het doel van de gegevensverwerking is de mogelijkheid producten te bestellen en de mogelijkheid om een account aan te maken zodat u uw bestelling kunt beheren en niet bij iedere bestellingen opnieuw al uw gegevens hoeft in te vullen.

Bewaartermijn
Uw persoonsgegevens worden bewaard totdat u uw toestemming hiervoor intrekt.

Mogelijkheid op herroeping en verwijdering
U kunt uw toestemming op elk moment intrekken door een bericht te sturen naar info@liquido-fashion.com

Rechten van de betrokkene
Onder bepaalde voorwaarden kunt u uw privacyrechten tegenover Liquido Benelux laten gelden:

 • Recht op herroeping van de toestemming: als u voor bepaalde soorten van verwerkingsactiviteiten uw toestemming hebt gegeven, kunt u deze toestemming op elk moment met effect voor de toekomst herroepen. Deze herroeping vermindert echter niet de rechtmatigheid van de gegevensverwerking voor de intrekking van uw toestemming of voor zover de verwerking via een andere juridische grondslag kan worden gerechtvaardigd.
 • Recht op inzage:zo hebt u het recht om van ons informatie te krijgen over uw gegevens die we hebben bewaard volgens de bepalingen van art. 15 AVG (eventueel met beperkingen volgens art. 34 BDSG).
 • Recht op rectificatie: naar aanleiding van uw aanvraag zullen we de over u bewaarde gegevens volgens art. 16 AVG corrigeren, indien deze ontoereikend of foutief zijn.
 • Recht op wissing:indien u het wenst, zullen we uw gegevens volgens de bepalingen van art. 17 AVG verwijderen, voor zover dit niet in strijd is met andere wettelijke regels (bv. wettelijk verplichte bewaartermijnen of de beperkingen volgens art. 35 BDSG) of een doorslaggevend, gerechtvaardigd belang van onze kant (bv. Voor de verdedigingen van onze rechten en claims).
 • Recht op beperking van de verwerking:rekening houdend met de bepalingen in art. 18 AVG kunt u ons verzoeken om de verwerking van uw gegevens te beperken.
Recht van bezwaar: verder kunt u tegen de verwerking van uw gegevens bezwaar maken volgens art. 21 AVG. Dit recht van bezwaar geldt bij de aanwezigheid van bepaalde redenen die uit uw bijzondere situatie voortvloeien en alleen voor de verwerking van gegevens, waarvan de rechtmatigheid op een belangenafweging berust, zoals bij profilering of direct marketing doeleinden. We zullen uw gegevens in dit geval niet meer verwerken, tenzij we van rechtswege gemachtigd zijn om uw bezwaar te verwerpen. Een bezwaar tegen direct marketing, inclusief profilering, is echter dwingend voor ons en we mogen uw gegevens niet meer voor deze doeleinden verwerken.
Indien u uw toestemming hebt gegeven voor direct marketing en deze direct marketing niet meer wil ontvangen, moet u uw toestemming herroepen.
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens:u hebt eveneens het recht om uw gegevens volgens de bepalingen van art. 20 AVG in een gestructureerd, gangbaar en machine leesbaar formaat te ontvangen of ze aan een derde partij door te geven.
 • Recht om klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit:verder hebt u het recht om klacht in te dienen bij elke bevoegde, toezichthoudende autoriteit (art. 77 AVG). Wij raden u in elk geval aan om uw bezwaar eerst in te dienen bij onze functionaris voor gegevensbescherming, zodat we uw verzoek zo snel mogelijk en klantgericht kunnen oplossen.

Voor een vlotte verwerking vragen we u om uw aanvragen omtrent de uitoefening van uw rechten schriftelijk naar het volgende adres te sturen.

Liquido Benelux
Tsjerkebuorren 8
8625HC Oppenhuizen
Nederland
info@liquidobenelux.com

Privacybeleid Nieuwsbrief

Informatie over gegevensbescherming op grond van de artikelen 13, 14 en 21 van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

We nemen privacy zeer serieus en dit geldt natuurlijk ook voor de persoonlijke gegevens van onze nieuwsbrief-klanten. Wij informeren u hierbij hoe wij uw gegevens verwerken en welke vorderingen en rechten u heeft.

Verantwoordelijke instantie en functionaris voor gegevensbescherming

Verantwoordelijke instantie:

Liquido Benelux

Tsjerkebuorren 8

8625HC Oppenhuizen

Nederland

info@liquidobenelux.com

Gegevenscategorieën bij de nieuwsbriefmarketing:

E-mailadres als contactgegevens voor het verzenden van de nieuwsbrief.

Verwerkingsdoeleinden

Verwerkingsdoeleinde is het uitvoeren van de nieuwsbriefservice die u hebt besteld; hierbij worden de verzamelde gegevens alleen gebruikt om u promotionele nieuwsbrieven te sturen met informatie over Liquido Benelux, nieuwe producten, aanbiedingen, kortingen enz., naar het e-mailadres dat u ons heeft verstrekt.

Juridische basis
De verzending van de nieuwsbrief in overeenstemming met paragraaf 3 is gebaseerd op uw toestemming overeenkomstig artikel 6, lid 1, lit. v. AVG.

Ontvanger of categorieën van ontvangers van uw gegevens
– Liquido Benelux heeft alleen toegang tot uw gegevens voor zover dat nodig is om de doelstellingen van de interne taakverdeling te bereiken. Intern krijgen alleen die afdelingen en medewerkers toegang tot uw gegevens die toegang tot deze gegevens nodig hebben.

– Dienstverleners: We hebben serviceproviders ingeschakeld die als opdrachtverwerkers toegang hebben tot uw gegevens en deze verwerken voor specifieke doeleinden die door ons zijn gespecificeerd. Deze opdrachtverwerkers kunnen marketing-serviceproviders zijn, website-hosting-serviceproviders, IT-ondersteuningsserviceproviders of websiteanalysedienstverleners.

– andere derden: We kunnen uw informatie indien nodig delen met overheidsinstanties, externe adviseurs, zakelijke partners of rechtbanken.

Bovendien zullen we uw gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij we u hierover afzonderlijk informeren. Voor zover wij dienstverleners in het kader van de opdrachtverwerking in dienst nemen, zullen uw gegevens onderhevig zijn aan de veiligheidsstandaarden die door ons zijn gespecificeerd om uw gegevens adequaat te beschermen.

Duur van de opslag van uw gegevens
Wij verwerken en bewaren uw gegevens in principe voor de duur van uw akkoord.

Verwerking van uw informatie in een derde land of door een internationale organisatie
Een verwerking van uw persoonsgegevens in een derde land of via een internationale organisatie vindt niet plaats. Mocht dit in de toekomst de bedoeling zijn, wordt u hiervan op de hoogte gesteld.

Uw recht op gegevensbescherming
Onder bepaalde voorwaarden kunt u uw recht op gegevensbescherming tegenover ons geldend maken
• Recht op informatie, correctie en verwijdering van uw opgeslagen gegevens in overeenstemming met art. 15, 16, 17 AVG; Een schrapping kan plaatsvinden voor zover andere wettelijke voorschriften (bijv. wettelijke bewaarplichten of de beperkingen in overeenstemming met § 35 BDSG) of een overheersend belang van onze kant (bijv. voor de verdediging van onze rechten en vorderingen) dit niet weerspreken;
• Recht op beperking van gegevensverwerking in overeenstemming met artikel 18 AVG,
• Recht van bezwaar in overeenstemming met artikel 21 AVG,
• Recht op overdraagbaarheid van uw gegevens in overeenstemming met artikel 20 AVG.

Bovendien hebt u het recht om een beroep te doen op een bevoegde toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming (artikel 77 AVG). We raden u echter aan om in eerste instantie altijd een klacht in te dienen bij ons voor gegevensbescherming, om een snellere oplossing van uw probleem te waarborgen.

Uw verzoeken om de uitoefening van uw rechten dienen, indien mogelijk, schriftelijk te worden gericht aan het bovengenoemde adres of per aangetekende email.

Reikwijdte van uw verplichtingen om uw gegevens ter beschikking te stellen
Er is geen wettelijke verplichting om uw informatie aan Liquido Benelux te verstrekken. U ontvangt echter geen nieuwsbrieven als u ons uw e-mailadres en toestemming voor nieuwsbriefmarketing niet verstrekt. Het verstrekken van uw gegevens is geheel vrijwillig. Als u uw gegevens niet verstrekt, zult u geen juridische nadelen ondervinden.

Geautomatiseerde besluitvorming in individuele gevallen (inclusief profilering)
Wij gebruiken geen puur geautomatiseerde besluitvormingsprocedures op grond van artikel 22 AVG. Voor zover we in de toekomst een dergelijke procedure in individuele gevallen zouden gebruiken, zullen we u afzonderlijk informeren als dit wettelijk verplicht is.

Informatie over uw recht van bezwaar artikel 21 AVG
U hebt het recht, te allen tijde bezwaar te maken tegen het verwerken van uw gegevens, die overeenkomstig artikel 6 lid 1 f AVG (gegevensverwerking op basis van belangenafweging) of artikel 6 lid 1 e AVG (gegevensverwerking in het algemeen belang) worden verwerkt. Voorwaarde is echter dat er redenen zijn voor uw bezwaar die voortvloeien uit uw specifieke persoonlijke situatie. Dit geldt ook voor een profilering op basis van deze bepaling in de zin van artikel 4 nr. 4 AVG.Als u bezwaar maakt, zullen wij uw persoonsgegevens niet langer verwerken tenzij we overtuigende, legitieme gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw interesses, rechten en vrijheden, of als de verwerking dient voor het geldend maken, uitoefenen of verdedigen van juridische claims.We zullen uw gegevens niet meer verwerken voor nieuwsbrief-reclame als u bezwaar hebt tegen de verwerking voor dit doel. Het bezwaar kan op elk moment worden gericht aan het boven vermelde adres of info@liquidobenelux.com.